int(25)APPLINK - Digital Signage

Już wkrótce więcej specjalistycznych tekstów z zakresu Digital Signage

W tym miejscu będziemy dostarczać Wam specjalistyczną wiedzę z zakresu Digital Signage. Jako lider instalacji w Polsce, z szerokim portfolio wymagających realizacji, chcemy dzielić się wiedzą i doświadczeniem, a także wskazywać na najważniejsze walory przemyślanych i starannie realizowanych systemów DS. Zarazem, jako producent rozwiązań sprzętowych i oprogramowania, chcemy szeroko opisywać w tym miejscu możliwości, które pojawiają się w rozwiązaniach digitalowych wówczas, gdy umiejętnie zintegruje się hardware i software. Polecamy się Waszej lekturze!

Copyright © by Applink Sp. z o. o. 2020 | Publikacja: 20 marca 2020

Fundusze Europejskie Podkarpackie UE

APPLINK Sp. z o. o. realizuje projekt pn. „Zakup inteligentnej matrycy diod LED dźwignią rozwoju firmy APPLINK Sp. z o. o.” w ramach działania 1.4, wsparcie MŚP, poddziałanie 1.4.1., dotacje bezpośrednie, typ projektu: „Rozwój MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020”.

© 2020 APPLINK Sp. z o. o. Wszelkie prawa zastrzeżone