Dotacje unijne

Tytuł projektu:

„Opracowanie innowacyjnych rozwiązań wspierających budowę inteligentnego miasta – Smart City”

Cel projektu:

Celem projektu jest przeprowadzenie prac rozwojowych w zakresie stworzenia rozwiązań wspierających budowę inteligentnego miasta – Smart City.

Planowane efekty:

Efektem realizacji projektu jest wdrożenie do działalności gospodarczej wyników prac rozwojowych w postaci interaktywnej multimedialnej wiaty przystankowej stanowiącej część infrastruktury Smart City, umożliwiającej budowę w pełni zautomatyzowanej inteligentnej przestrzeni miejskiej zapewniającej nie tylko komfort i bezpieczeństwo mieszkańcom, ale również przyjaznej dla środowiska naturalnego

Tytuł projektu:

„Nowy wymiar usług emisji materiałów audiowizualnych na rynku Digital Signage”

Cel projektu:

Celem projektu jest wdrożenie do działalności gospodarczej nowej technologii pozwalającej na rozbudowę istniejących instalacji Digital Signage o moduł, który umożliwia generowanie niepodważalnych potwierdzeń emisji materiałów audiowizualnych.

Okres realizacji:

11.04.2022 – 30.09.2022

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.2 Otwarte innowacje – wspieranie transferu technologii Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Fundusze Europejskie RP Mazowieckie UE
Plansza Informacyjna

APPLINK Sp. z o. o. realizuje projekt pn. „Opracowanie innowacyjnych rozwiązań wspierających budowę inteligentnego miasta – Smart City”

© 2022 APPLINK Sp. z o. o. Wszelkie prawa zastrzeżone