Dotacje unijne

Działanie 1.2 „Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw”  / Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020  / I komponent Działania 2.2 Otwarte innowacje – wspieranie transferu technologii

Działanie 3.3 „Innowacje w MŚP”  / Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Fundusze Europejskie RP Mazowieckie UE
Plansza Informacyjna

APPLINK Sp. z o. o. realizuje projekt pn. „Opracowanie innowacyjnych rozwiązań wspierających budowę inteligentnego miasta – Smart City”

© 2022 APPLINK Sp. z o. o. Wszelkie prawa zastrzeżone