Świąteczny skład metra

Outdoor / Inspiro Siemens, Metro Warszawskie

Zrealizowaliśmy świąteczną aranżację sześciu wagonów metra typu Siemens Inspiro. Jeden pełny skład został oklejony grafikami wewnątrz i na zewnątrz, a także ozdobiony kolorowymi diodami LED. Realizacja pochłonęła łącznie ok. 5000 diod LED, 3500 mkw. zadrukowanej folii i 3000 m. przewodów elektrycznych. Projekt techniczny, instalacja elektroniki i zapewnienie jej stabilnego działania zostały zrealizowane przez Applink.

Fundusze Europejskie Podkarpackie UE
Plansza Informacyjna

APPLINK Sp. z o. o. realizuje projekt pn. „Zakup inteligentnej matrycy diod LED dźwignią rozwoju firmy APPLINK Sp. z o. o.” w ramach działania 1.4, wsparcie MŚP, poddziałanie 1.4.1., dotacje bezpośrednie, typ projektu: „Rozwój MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020”.

© 2020 APPLINK Sp. z o. o. Wszelkie prawa zastrzeżone