int(1135)Ładniejsza strona miasta – Digital Signage dla Smart City - APPLINK

Ładniejsza strona miasta – Digital Signage dla Smart City

Cyfrowe środki przekazu Digital Signage coraz częściej wypierają wielkoformatowe billboardy, nieruchome plakaty czy wątpliwej jakości banery stanowiące element przestrzeni miejskiej. Dynamiczne treści, generowane w dowolnym czasie i z każdego miejsca na ziemi, cechują się skuteczniejszym przekazem, angażują większą uwagę i docierają do szerszego grona odbiorców. Nie jest więc zaskoczeniem, że miasta aspirujące do miana smart cities wykorzystują rozwiązania Digital Signage w punktach miasta newralgicznych medialnie, w pobliżu popularnych atrakcji turystycznych czy w intensywnych kulturalnie i społecznościowo spotach.

Reklama cyfrowa DOOH – miasto wolne od uciążliwych plakatów

W kreowaniu nowoczesnego obrazu miasta coraz częściej stosuje się rozwiązania Digital Signage. Cyfrowe środki przekazu wypierają tradycyjne plakaty ze względu na estetykę, łatwość obsługi, dynamikę prezentacji i szerokie spektrum zastosowania. Jednym z nośników DS są systemy Dynamic Backlight. Taki model cechuje się dynamiczną prezentacją treści za pomocą światła LED na nośnikach typu backlight. Poprzez podświetlenie elementów graficznych obraz nabiera dynamiki i prezentuje się niczym widoczny w przestrzeni miejskiej GIF. Taki efekt umożliwiają inteligentne narzędzia do zdalnego modelowania ekspozycji plakatu dzięki oświetleniu LED.

Innym sposobem prezentowania treści w sposób bardziej estetyczny niż plakatowanie miasta są systemy cityscroll. Nośniki przewijanych treści są lokalizowane najczęściej w zatłoczonych centrach miast, przy newralgicznych skrzyżowaniach, na których wskutek korków i regulacji ruchu za pomocą świateł dynamiczne, następujące po sobie sekwencje obrazów skutecznie przykuwają uwagę odbiorców.

Reklama cityscroll ma liczne zalety, między innymi doskonała jest w niej ekspozycja treści, zarówno w dzień, jak i w nocy, nawet z dużej odległości. Nowoczesne plakaty cityscroll efektywnie się wyróżniają na tle standardowej przestrzeni miejskiej.

Bilboard przy drodze

Kolejną metodą inteligentnego przekazywania treści w przestrzeni smart city są ekrany LED i ekrany LCD. Wielkoformatowe realizacje Digital Signage pozwalają kontrolować przekaz i modyfikować go w czasie rzeczywistym. Na miejskich ekranach cyfrowych można przekazywać istotne dla mieszkańców treści, ważne informacje z zakresu funkcjonowania miasta czy kluczowe komunikaty z zakresu bezpieczeństwa bądź zdrowia publicznego. Realizacje DOOH mogą być wykorzystywane np. do powiadamiania o stanie powietrza, do akcji informacyjnych dotyczących szczepień czy do informowania o innych kluczowych dla miasta przedsięwzięciach. Cyfrowe rozwiązania Digital Signage to jednak nie tylko systemy outdoorowe. Równie dobrze systemy DS sprawdzają się w zamkniętych przestrzeniach nowoczesnego miasta.

Rozwiązania Digital Signage typu INDOOR – nowoczesne urzędy i miejsca użyteczności publicznej

Naturalnym środowiskiem występowania digitalowych nośników treści są wielkomiejskie galerie handlowe. Tu mamy do czynienia z czysto komercyjnym wykorzystaniem systemów DS. Nowoczesne miasto może jednak używać Digital Signage w sposób typowo informacyjny, pozbawiony reklamowego kontekstu. Ekrany LED i LCD coraz częściej goszczą na dworcach kolejowych lub autobusowych. Informują o odjazdach, przyjazdach, opóźnieniach i innych istotnych kwestiach. Wyświetlacze LED i LCD są również stałym elementem wystroju nowoczesnego lotniska – informują na przykład o aktualnych przylotach i odlotach.

Digital Signage to szeroka gama rozwiązań przyjaznych mieszkańcom smart cities. Digitalowe systemy komunikowania treści są coraz powszechniej wykorzystywane w urzędach, bibliotekach i innych miejscach publicznych. Urządzenia organizujące kolejki oczekujących na załatwienie sprawy urzędowej to wyznacznik nowoczesnego miasta, które prowadzi przejrzystą strategię komunikacji.

Digital Signage w wersji INDOOR to również kioski reklamowe i interaktywne mapy wayfindingowe (dworce, lotniska, galerie handlowe, spoty informacyjne). Takie zastosowanie cyfrowych nośników informacji pozwala skutecznie odkrywać miasto nie tylko jego mieszkańcom, ale również turystom.

Niezastąpioną rolę w obecnych czasach odgrywają nowoczesne punkty dezynfekcyjne Point of Care. To najnowsze rozwiązanie technologiczne będące odpowiedzią na współczesne potrzeby miejskich przestrzeni. Nowoczesne stacje dezynfekcji pozwalają skutecznie dbać o higienę i bezpieczeństwo w każdym miejscu, począwszy od ośrodków kultury po urzędy i miejsca użyteczności publicznej.

Technologie Digital Signage podnoszą atrakcyjność miejskiej przestrzeni. Pozwalają korzystać z dobrodziejstw systemów cyfrowych zarówno na otwartym terenie, jak i w zamkniętych budynkach. Przekaz DOOH oraz INDOOR to komplementarne rozwiązania pozwalające stworzyć z każdego miasta smart city przyjazne, nowoczesne i otwarte miejsce do życia.

Fundusze Europejskie RP Mazowieckie UE
Plansza Informacyjna

APPLINK Sp. z o. o. realizuje projekt pn. „Opracowanie innowacyjnych rozwiązań wspierających budowę inteligentnego miasta – Smart City”

© 2022 APPLINK Sp. z o. o. Wszelkie prawa zastrzeżone